چاپ عکس پلات با دقت 5760dpi بر روی بنر تا عرض 3.2 متر و کاغذ های مخصوص تا عرض 1.5 متر